Ordförande

Styrelsen

BO JÖNSSON

Harry Selin

Styrelsemedlem

Birgitta Jönsson

Styrelsemedlem

Patrik Malmström

Styrelsemedlem

Åke Nilsson

Styrelsemedlem